Privacy

Iedereen Leest vzw houdt zich eraan om alle persoonlijke gegevens met de grootste zorg te bewaren en te behandelen. We geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming en gebruiken uw gegevens enkel voor het specifieke doel dat u hebt aangegeven of voor andere informatie rond Iedereen Leest.

Persoonsgegevens

Iedereen Leest verzamelt verschillende types van persoonsgegevens afhankelijk van het doel waarvoor ze gebruikt worden.

  • voor het inschrijven voor een studiedag of evenement: naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente/telefoon/organisatie
  • voor het bestellen van een publicatie of promotiemateriaal: naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente/telefoon/organisatie
  • voor het abonneren op een algemene of projectgebonden nieuwsbrief: naam/voornaam/e-mail

Verwerking van de persoonsgegevens

Iedereen Leest verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten. We verwerken deze gegevens:

  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen)
  • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren)

Beveiliging

Uw gegevens worden op een veilige manier opgeslagen op beveiligde servers. Daarvoor maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen.

Recht op toegang, verbetering en wijziging

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met info@iedereenleest.be. U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Iedereen Leest over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. U kan op elk moment contact met ons opnemen om uw gegevens te laten aanpassen of te laten verwijderen. Dit zal dan zo snel mogelijk gebeuren.

Het beheer van uw gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens en de nieuwe Europese GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.