Boekenzoeker op jouw website

Iedereen Leest - de organisatie achter Boekenzoeker - werkte eind 2022 een Boekenzoeker-carrousel uit voor openbare bibliotheken. Zij kunnen op hun website Boekenzoeker-lijstjes implementeren met specifieke filters: een lijstje voor een specifieke leeftijd, rond een actueel thema ... Enkel de boeken die in de catalogus zitten van de bibliotheek in kwestie worden getoond. En dat allemaal in een aantrekkelijk Boekenzoeker-jasje!

We willen deze optie ook in een latere fase aan andere organisaties kunnen aanbieden. We bekijken daarom de technische mogelijkheden. Heb je interesse? Neem dan contact op met Iedereen Leest (eva.devos@iedereenleest.be)!