Contact

Boekenzoeker is een initiatief van Iedereen Leest.

Iedereen Leest
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
België
www.iedereenleest.be

Contactpersoon voor Boekenzoeker:

Eva Devos
eva.devos@iedereenleest.be